Clever Leap Ochrana Soukromí

 

Sbíráme e-mailové adresy, jméno, a jiné osobní údaje a sledujeme stránky, na které uživatele přistupují a navštěvují. Všechny informace, které sbíráme jsou použité pro přímou komunikaci se zákazníkem nebo k zlepšení kvality naších služeb. Nikdy neprodáváme a neposkytujeme získané data třetím stranám, s výjimkou poskytnutí produktů nebo služeb o které jste požádali a dali nám souhlas k poskytnutí třetí straně, nebo v případě kdy je nutné informace sdílet pro vyšetření, či zamezení nelegálních aktivit, podezření z podvodu, v situacích ohrožujících fyzickou bezpečnost jakékoliv osoby, v případě porušení Podmínek poskytování služeb, nebo v jiném případě pokud to vyžaduje zákon.

Pokud máte jakékoliv otázky k Ochraně soukromí kontaktujte nás na stefan@cleverleap.com.

Sbírané informace

Všechny získané informace používáme výhradně k účelu poskytování služby, fakturaci, identifikací uživatele a jeho autorizaci, k zlepšení služby, kontaktu a výzkumu.

Cookies

  1. Cookies jsou malé soubory dat, často obsahující anonymní identifikační klíč, které se posílají z webové stránky Vášmu prohlížeču a jsou uložené ve Vašem počítači
  2. Cookies jsou vyžadována většinou služeb Clever Leap.
  3. Používame cookies pro ukládání stavu sezení (session) a k autentizaci. Nepoužíváme trvalé, permanentní cookies a vyžadujeme přihlášení k Vášmu účtu po určitým čase.

Ukladání dat 

Clever Leap využíva služby třetích stran pro hostování služby a zabezpečení potřebného hardwareu, softwareu, síťových, úložných a jiných souvisejících technológíí potřebných pro běh služeb Clever Leap. Clever Leap vlastní veškerý aplikační kód a databáze. Vy vlastníte všechny práva k Vašim datum uloženým prostřednictvím služeb Clever Leap.

Poodhalení

Clever Leap může poodhalit osobní údaje za speciálních podmínek, jako například pro vyhovění soudnímu nařízení nebo požadavkům zákona nebo v případě akcí porušujících Podmínky Používaní služeb.

Změny v dokumentu

Čas od času Clever Leap může aktualizovat podmínky Ochrany Soukromí. O významných změnách Vás budeme informovat odesláním správy na Váš e-mail registrován s Vaším účtem anebo zobrazením správy na naších webových stránkách.